การกำจัดปลวกแบบถาวร

เริ่มตั้งแต่การวางท่อบ้านสร้างใหม่ การวางโครงสร้าง รากฐาน วางท่อตามคาน การติดหัวสปริงเกอร์ และความถี่ ระยะห่างกันไม่เกิน 1 เมตร การวางระบบนี้จะช่วยให้น้ำยาเข้าทั่วถึงภายไต้บ้าน

หลักการทำงาน :
ทำการติดตั้งท่อ ในคาร บ้านสร้างใหม่ ท่อ PN 10 หรือ HDPE มีความทน มากกว่า 25 ปี ต้องใช้บริษัทที่ฝีมือดีในการติดตั้งท่อและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเท่ากับ 4 หุน
และความหนาของท่อเท่ากับ 2.0 มิล วางท่อ ตามแนวคานชั้นล่าง ท่อที่วางจะต้องขนานติดด้านในรอบตัวอาคาร ทุกด้านของคาน

การเซอร์วิส ต้องตรงตามกำหนด

ใช้ท่อ HDPE คุณภาพสูง ขนาด 20 มิล PN 10 สีดำ ทนแดด ทนสารเคมี

  • ติดตั้งหัวสเปรย์ น้ำยา ตามแนวสายท่อ ทุกระยะ 60 – 80 เซนติเมตร
  • เข้าติดตามผลงานและตรวจเช็คพร้อมสเปรย์ ทุก 6 เดือนหรือตามตกลง
  • ติดตั้งหัวอัดน้ำยาด้านนอกอาคาร พร้อมใส่กล่องมิดชิด

เคมีที่ใช้ : ไบทริน 50 ทีซี จำนวน 200 ลิตร (ผสมน้ำ)และฉีดพรมน้ำยา พร้อมอัดเข้าท่อ จำนวน 1 ครั้ง

การเข้าบริการ
จะเข้าทำการสเปรญ์เคมีทุก 4 เดือน จนครบสัญญา 1 ปี
กรณีพบปัญหารับแก้ปัญหาระหว่างเดือนภายใน 48 ชั่วโมงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ