วิธีกำจัดปลวกที่ได้ผลที่สุด

การกำจัดปลวกที่ได้ผลที่สุดคือการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ และ เคมี ผสามผสานกันระหว่างการใช้เคมีกับ การใช้เหยื่อ หล่อปลวกเขามากินในรัง หลัการก็มีดังนี้