• งานป้องกันปลวก

  งานป้องกัน ปลวก มด หนูแมลงสาบที่จะเข้าบ้านเรา โดยการอัดน้ำยาเข้าท่อภายในบ้าน

  การฉีดน้ำยาเข้าท่อภายในบ้านอาจเป็นอันตรายและอาจจะทำให้ระบบประปาเสียหายได้ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงความพยายามในการเปลี่ยนแปลงระบบประปาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นมืออาชีพ หากคุณประสบปัญหากับท่อ ขอแนะนำให้ติดต่อช่างประปาที่มีใบอนุญาตซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม ความปลอดภัยควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเสมอเมื่อต้องรับมือกับเรื่องระบบประปาหากเจาะเจอท่อ

  อัดน้ำยาเข้าท่อป้องกันปลวกภายในบ้าน     

  วางท่อป้องกันปลวก

  การทำสถานีดิน รอบบ้าน ป้องกันปลวกตามแนวบ้าน

  กำจัดด้วยระบบเหยื่อได้ผล 100 % และยั่งยืน

  ระบบเจาะอัดเคมีป้องกันปลวก

 • pest control กำจัดแมลง

  คือการกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ การกำจัดทุกอย่างเกียวกับสัตว์พาหะทุกชนิด มีหลักการทำงานของบริษัท ทีพี บักส์ แอนด์ ซีซีทีวี จำกัด ตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

  การกำจัดปลวก เริ่ม ตั้งแต่บ้านสร้างใหม่ เป็นระบบวางท่อ ใต้บ้าน ต้องวางแผนก่อนในตอนสร้างบ้าน เนื่อจากต้องมีซ่องเซอร์วิสให้ มีที่ส่งน้ำยาเข้าในไต้บ้าน ไม่อย่างนั้น ในอนาคตอาจจะต้องเจาะบ้าน เพื่อส่งน้ำยา เคมีเข้าไต้บ้าน
  หากเป็นบ้านที่ สร้างเสร็จแล้ว ยังไม่มีปลวกขึ้น แต่ยังไม่ได้วางท่อเพื่อส่งเคมีให้ใช้ การเจาะปักอัดน้ำยา เพื่อให้น้ำยาเข้าทั่วถึงจึงจำเป็นต้องเจาะ ให้น้ำยาที่ส่งลงไปในดินให้อยู่ในระหว่างคานหรือซ่องที่ สามารถกระจายน้ำยา ลงไปในดินได้สะดวก
  ในกรณี ที่บ้านเจอปลวกแล้ว อันนี้ค่อนข้างเรื่องใหญ่ เนื่องจากการกำจัดต้องใช้ผู้เชียวชาญ ด้านกำจัดปลวก
  1. ต้องวิเคราะห์ ทางเดินปลวก
  2. ต้องจำแนกชนิดของปลวกให้ได้ก่อนว่าเป็นชนิดไหน
  3. ต้องบอกได้ว่าปลวกแต่ละชนิดกำจัดไม่เหมือนกัน
  4. การเข้าบริการ สำคัญอย่างมาก ในการกำจัดปลวก
  5. การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ต้องมีนักวิชาการให้คำแนะนำ
  6. ต้องมีการวัต และประเมินผลทุกรอบในการเข้าทำบริการ จะได้รู้ระยะการตายของปลวก
  7. หลังจากปลวกตายแล้วต้องมีการอัดนำยา หรือสารเคมี เพื่อให้ปลวกรังใหม่ไม่สามรถเข้ามาทดแทนปลวกรังเก่าได้

  การกำจัดมด

  การกำจัดหนู

  การกำจัดแมลงสาบ

  การกำจัดยุง แมลงบิน

  กำจัดสัตว์พาหะ และแมลงลำคาญ

 • กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ

  กำจัดและป้องกันปลวก ระบบไฮบริต (เหยื่อ+เคมี)
  หลักการทำงานพนักงานจะทำการตรวจเชีคหรือหาทางเดินปลวก เมื่อพบตัวปลวกจะทำการติดตั้งสถานีล่อเหยื่อ เพื่อให้ปลวกเข้ากินและตายยกรัง 100% เหยื่อล่อมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ ไม่มีกลิ่นการติดตั้งสถานี จะติดตั้ง 2-1จุด เข้ตรวจเช็ค ทุก 15-20 วันรอบเข้าตรวจเช็คพนักงานจะเข้าเติมเหยื่อเพื่อให้ต่อเนื่องของระบบจะทำการเจาะอัดเคมีลงพื้นดินเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามาทำลายบั้นพักอาสัยได้อีก ขั้นตอนการเจาะอัดเคมีมีดังนี้พนักงานกำหนดจุดเพื่อเจาะพื้นทำการอัดเคมี เจาะทุกเสาของตัวบ้นพักอาศัยและทำการอัดเคมีลงพื้น เป็นการป้องกันปัญหาการเข้าทำลายของปลวกทุกจุดของบ้นพักอาศัย
  1.ใช้สว่านไฟฟ้เจาะพื้นอาคารทั้งภายในและภายนอก ขนาดของจุดที่เจาะ ประมาณ 1 เซนติเมตร โดยเจาะให้ผ่านคอนกรีตตามเสาของตัวบ้น และจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้นเพื่อป้องกัน
  2.ดำเนินการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน โดยใช้สารเคมีที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5-7 ลิตร/จุด โดยใช้เครื่องขัดที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งกำลังแรงดันของเครื่อง ประมาณ 25-30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
  3.หลักจากทำการบริการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอุดทุกขุดที่เจา ะ โดยใช้วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นมากที่สุด
  4.ฉีดพ่นสเปรย์เคมีรอบตัวบ้น พื้นไม้ เป็นตั้นใช้สารเคมีไบรทริน 50 ที่ซี (Bitrin 50 TC)อัตราส่วน สาคเคมี 1 ลิตร /น้ำ 200 ลิตรคุณสมบัติ ของสารเคมี ไบรทริน 50 ที่ซี(Bitin 50 TC)
  -ให้ผลควบคุมได้ 100% – สามารถออกฤทธิ์ป้องกันปลวกได้ยาวนาน
  – สารเคมีที่ใช้มีอย. และMSDS
  – สารออกฤทธิ์ : ไบเฟนทริน 5% – กลุ่มสาร : ไพริทรอยด์สังเคราะห์
  หมายเหตุ

  รับประกัน 1ปี3เดือนแรกเข้าเซอร์วิสตรวจเช็คเติมเหยื่อ 15-20วันหลักจากปลวกตายเจาะอัดเคมี เข้าเซอร์วิสทุกๆ2เดือน รับแก้ปัญหาระหว่างเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 • กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ PEST CONTROL

  เซอร์วิส มาตรฐานงานบริการ
  -เจ้าหน้าที่ทำการสเปรย์น้ำยาเคมีภายในและภายนอกอาคาร ตามจุดเสี่ยง ด้วยน้ำยาไซเพอร์การ์ด 25 อีซี เพื่อป้องกันปลวกมดแมลงสาบ
  -เจ้าหน้าที่ทำกันพ่นควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุง แมลงบิน บริเวณ ท่อน้ำ และจุดเสี่ยง
  -เจ้าหน้าที่ทำการวางกล่องเหยื่อพิษสีดำ (กล่องหนู) โดยใช้สารเคมีมาดิโอการ์ด ภายนอกรอบอาคารห่างกันทุก 15-20 เมคร ตามความเหมาะสม ใช้กล่อง …………. กล่อง
  -เจ้าหน้าที่ทำการวางกล่องกาวดักหนูภายในอาคารตามความเหมาะสม ใช้กล่องกาวประมาณ……… กล่อง
  -บริการเปลี่ยนแผ่นกาว และวิเคราะห์แมลงบิน …………… จุดพร้อมทำราย งานสรุปประจำเดือน
  – จุดวางบ้านแมลงสาบ ……….จุด
  – จุดวางสถานีจับจิ้งจก  ………..จุด
  *****สารเคมีที่ใช้*****
  ปลวก : ไบทริน 50 ทีซี จำนวน ………..ลิตร(ผสมน้ำแล้ว) 1 ลิตรต่อน้ำ 200ลิตร ครั้ง  จำนวน ……….ลิตร
  หากพบปัญหา ปลวกชนิดที่ไม่สามารถใช้สารเคมีได้ เป็นปลวกคอปโตเทอร์เมส    ( Coptotermes ) ให้ใช้การติดตั้งเหยื่อ
  มด แมลงสาบ :  ไชเปอร์การ์ด
  หนู : โบรมาดิโอการ์ด  และ กระดานกาว
  ยุง แมลงบิน : เดวการ์ด  และ  แผ่นกาวดักแมลง
  จิ้งจก : สถานีจิ้งจก
  ในช่วงระหว่างสัญญา เรียกใช้บริการ ไม่มีค่าใข้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  – หากพบปัญหาจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าบริการไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 • แมลงเม่า คืออะไร


  แมลงเม่าคือปลวกที่มีปีก จะบินออกจากรังเพื่อหาคู่และผสมพันธุ์ โดยปกติช่วงที่แมลงเม่าจะดี๊ด๊าที่สุดคือช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูผสมพันธุ์สุดร้อนแรงของมันแต่หลายวันที่ผ่านมา การได้เจอแมลงเม่าบ้างเป็นเพราะความชื้นในอากาศมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันมาก เพราะอยู่ ๆ เดี๋ยวก็หนาว อยู่ ๆ เดี๋ยวก็ร้อน ทำให้มันอ๊องๆออกมาบินหาคู่เพราะรู้สึกได้ถึงความชื้นที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนอกจากแมลงเม่าที่บินเล่นไฟแล้ว อาจมีมดบินรวมอยู่ด้วย มองเผิน ๆ จะมีลักษณะคล้ายแมลงเม่าแต่มดบินจะไม่สลัดปีก และยังไม่พบว่าทำลายสิ่งของในบ้านเราครับ ต่างจากแมลงเม่าที่พอเสร็จสมอารมณ์หมายแล้ว ก็ทำการสลัดปีกไว้ให้เราดูต่างหน้า และหายตัวเข้าไปกัดกินไม้ในบ้านซะแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอช้า ไปดูวิธีกำจัดแมลงเม่าก่อนที่มันจะกลายเป็นปลวกไปแทะบ้านเรากันครับ!!
  ใครมีวิธีแบบไหนสามารถแชร์กันได้นะค้าบ ลุงชอบอ่าน

  แมลงเม่า คือ ปลวก แมลงเม่า (alates) คือปลวกในวรรณะสืบพันธุ์ที่โตเต็มที่โดยมีปีกยาวเลยลำตัวออกมา เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งมักจะอยู่ในช่วงฤดูฝน ปลวกหนุ่มสาวที่มีปีกภายในจอมปลวกจะพากันบินออกมาจากรังมารวมหมู่เพื่อเลือกคู่ครอง พอจับคู่กันได้หนึ่งต่อหนึ่ง ก็ชักชวนกันไปหาทำเลอันเหมาะสม จัดการสลัดปีกทิ้งผสมพันธุ์กันแล้วมุดลงสู่พื้นดิน หลังจากนั้นแมลงเม่าสองตัวก็จะกลายสภาพเป็นราชาและราชินีปลวก รานิชีเริ่มต้นขบวนการวางไข่อย่างต่อเนื่องทันทีหลังการผสมพันธุ์ โดยมีราชาคอยผสมพันธุ์ โดยมีราชาคอยผสมพันธุ์ให้เป็นระยะ ๆ นับจากนี้เธอจะกลายเป็นนางพญาปลวก คอยทำหน้าที่วางไข่สร้างประชากรไปตลอดชั่วชีวิต เมื่อเวลาผ่านไปรูปร่างของนางพญาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ คือ ส่วนท้องจะขยายใหญ่ขึ้นตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนไข่ที่ต้องวางเพิ่ม เมื่ออายุ 10 ปี ขึ้นไปรูปร่างของนางพญาจะมองดูคล้ายหนอนยักษ์ตัวอ้วนพองที่เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้อีกต่อไป ประมาณกันว่านางพญาปลวกสามารถวางไข่ได้ 14 ฟอง ในทุก 3 วินาที ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเธอจึงมีลูกจำนวนมหาศาล ประชากรปลวกรุ่นใหม่เหล่านี้เองที่ช่วยกันสร้างอาณาจักรใหม่อย่างแข็งขัน การสร้างจอมปลวกเริ่มขึ้นโดยเหล่าปลวกงานจะช่วยกันกัดดินและขนดินมาทีละก้อน แล้วใช้น้ำลายเป็นตัวเชื่อมติด