• งานที่เราให้บริการทั้งหมด


  ติดต่อเรา

  สำนักงาน :033148833

  สายด่วน ตลอด 24 ชม. 0925285833 - 0624315833 - 0616455833
  บริษัท ให้บริการ กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดแมลงบิน กำจัดจิ้งจก กำจัดยุง กำจัดหนู ป้องกันงู กำจัดปลวก และรับติดตั้งกล้องวงจรปิด
  บริการกำจัดปลวกชลบุรี  บริการกำจัดปลวกระยอง บริการกำจัดปลวกจันทบุรี บริการกำจัดปลวกตราด
  บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบในบ้าน หรือพี้นที่ โรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน 
  ส่วนบ้านสร้างใหม่ หรือพื้นที่กำลังก่อสร้าง จะเป็นการวางท่อป้องกันปลวกและสัตว์พาหะ ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ภายในและรอบบ้าน

    TP HYBRID ระบบกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ และเคมี
  -เหมาะสมกับบ้านที่มีปัญหาเรื่องปลวกภายในตัวบ้านแล้ว
  -สามารถกำจัดปลวกตายยกรัง 100%
  -ปลอดภัย 100% เพราะเหยื่อกำจัดไม่มีส่วนผสมของเคมีที่มีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
  ขั้นตอนการทำงาน
  1. เจ้าหน้าที่จะสำรวจพื้นที่ทั้งหมดภายในตัวอาคาร-บ้านโดยละเอียดเพื่อวางแผนการทำงาน
  2. เมื่อพบปลวกที่มีชีวิตอยู่ภายในอาคาร-บ้าน เจ้าหน้าที่จะทำการติดตั้งสถานีเหยื่อNemesis เพื่อกำจัดปลวกตามเส้นทางที่ปลวกลำเลียงอาหารลงสู่ชั้นรังที่อยู่ใต้ดิน การติดตั้งสถานีจะติดตั้งประมาณ 1-2 จุด/บ้าน1หลัง เท่านั้นเนื่องจากพฤติกรรมปลวกที่เลือกกินอาหารทีละแหล่งอาหารและการยืนยันการล่มรังจะแม่นยำจากเหยื่อที่พร่องไป

    3. ในช่วงระยะ 3 เดือนแรก เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบสถานีเหยื่อ Nemesis ที่ติดตั้งไว้ เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะทำการเติมเหยื่อ เมื่อเหยื่อพร่องหรือเพิ่มความชื้นหากเหยื่อยังถูกกินไม่หมดแต่เริ่มแห้ง และจะเข้าทำการตรวจเช็คตามรอบทุก 1 เดือน จนกว่าปลวกจะหมด

  TP PEST CONTROL กำจัดปลวก/กำจัดมด/แมลงสาบ/หนู / แมลงบิน ยุง

  ทำบริการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบวางแผนแก้ปัญหา และจำแนกชนิดแมลง  แนวทางการป้องกันทางบริษัทฯจะทำการสเปรย์เคมีตามท่อน้ำทิ้งและแหล่งหลบช่อนของแมลง เช่น รอยแตก ท่อน้ำทิ้ง บริเวณห้องครัวหรือพื้นที่โดยรอบ สารเคมีที่ใช้เราจะเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือนเพื่อป้องกันแมลงสร้างภูมิคุ้มกัน(ดื้อยา)

  หมายเหตุ การจัดการแมลงสาบจะมีด้วยกันหลายวิธีเนื่องจากแมลงสาบแต่ละชนิดที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกัน เช่นแมลงสาบเยอรมัน ที่อยู่อาศัยอยู่ในห้องหรือในที่สะอาด เช่นที่โต๊ะทำงานลิ้นชัก อ่างล้างจาน เป็นต้น จะใช้บ้านแมลงสาบติดตั้งภายในเพื่อสำรวจประชากรพร้อมใช้เจลป้ายตามจุดที่พบปัญหา  ส่วนแมลงอเมริกัน จะชอบอาศัยอยู่ในท่อน้ำทิ้ง ใช้วิธีการพ่นหมอกควันหรือสเปร์เคมี มดก็ดูตามปัญหา

  กำจัดหนู
  การป้องกันและกำจัดหนูที่ได้ผล   จะมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ    ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รับผิดชอบของสถานที่ทั้งด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม   หรือช่องทางเข้าออกของหนู เพื่อให้วิธีการป้องกัน   และกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพซึ่งทางบริษัทฯ  จะดำเนินการป้องกัน  และกำจัดหนูโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  การดำเนินการโดยใช้วิธีวางเหยื่อพิษสำเร็จรูป

  • กำหนดจุดวางเหยื่อบริเวณรอบๆ ของสถานที่
  • กำหนดจุดวางเหยื่อทั้งภายในและภายนอกรอบตัวอาคารอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางเหยื่อพิษสำเร็จรูปได้แก่  กล่องท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 นิ้ว  เป็นต้น
  • กำหนดปริมาณเหยื่อให้เท่ากันในแต่ละจุด  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบผล  เหยื่อพิษสำเร็จรูป  จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดของสารเคมีทั้งกลิ่นและรสที่หนูชอบ  เพื่อป้องกันหนูจำในวิธีการกำจัด

  การดำเนินการโดยใช้วิธีวางกรงดักหนูการดำเนินการโดยใช้วิธีวางกระดานกาว

  • ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางกรงดักหนูตามความเหมาะสม  เช่น  บริเวณปากรูหนู  หรือตามรอยทางเดินของหนู
  • ในกรงจะมีเหยื่อหรืออาหารล่อไว้ทุกจุด
  • เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่มีหนูติด

  กำจัดยุง
              การป้องกันกำจัดยุง  มีหลายวิธีด้วยกันตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ  และต้องได้รับความร่วมมือในการป้องกันจากเจ้าของสถานที่อีกทั้งการกำจัดอย่างถูกวิธี  และเป็นระบบซึ่งวิธีการป้องกันมีหลายวิธีดังนี้

  • การทำลายไข่หรือฆ่าลูกน้ำ
  • วิธีการสเปรย์สารเคมีชนิดน้ำ
  • วิธีการกำจัดโดยเครื่องดักแมลงไฟฟ้า

  การทำลายไข่  หรือกำจัดลูกน้ำ  คือ

  การทำลาย ไข่  หรือกำจัดบริเวณที่มีน้ำขัง  หรือการใช้สารเคมีฆ่าลูกน้ำให้ตาย  เช่น  สารเคมีทรายอะเบท  โรยบริเวณที่มีน้ำขัง

  วิธีการสเปรย์ยา  ( แบบเคมีชนิดน้ำ )  คือ

  วิธีการใช้สารเคมีในกลุ่มของไพรีทรอยด์  ผสมกับน้ำฉีดพ่นตามพื้นที่รอบนอก  หรือ  พุ่มไม้ต่างๆ  เป็นต้น

  วิธีการอบควัน

  การใช้สารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์  ผสมกับน้ำมันก๊าดสกัดกลิ่น  โดยใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน  ให้ความร้อนเผาไหม้น้ำยาเคมีชนิดน้ำออกมาในรูปลักษณะของ “ควัน” เมื่ออบควันเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง   เมื่อพ้นระยะเวลาควรเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท หรือระบายกลิ่นของสารเคมี   ไม่สมควรให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง   เข้าไปในพื้นที่ ที่ทำบริการจนกว่าจะมีการระบายอากาศให้เรียบร้อยก่อน   สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับอบควันคือ พื้นที่ภายในอาคาร   ท่อระบายน้ำทิ้ง   เป็นต้น

 • ชนิดของปลวก


  ติดต่อเรา

  สำนักงาน :033148833

  สายด่วน ตลอด 24 ชม. 0925285833 - 0624315833
  บริษัท ให้บริการ กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดแมลงบิน กำจัดจิ้งจก กำจัดยุง กำจัดหนู ป้องกันงู กำจัดปลวก และรับติดตั้งกล้องวงจรปิด
  บริการกำจัดปลวกชลบุรี  บริการกำจัดปลวกระยอง บริการกำจัดปลวกจันทบุรี บริการกำจัดปลวกตราด
  บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบในบ้าน หรือพี้นที่ โรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน 
  ส่วนบ้านสร้างใหม่ หรือพื้นที่กำลังก่อสร้าง จะเป็นการวางท่อป้องกันปลวกและสัตว์พาหะ ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ภายในและรอบบ้าน

  ระยะปลวกตาย ในการใช้ระบบเหยื่อ ที่ใช้ในการกำจัดปลวกเป็นเหยื่อชั้นดี 

  ใช้เวลาในการกำจัดเท่าไร /จะต้องเติมเหยื่อในการกำจัดกี่ครั้ง  โดยปกติแล้วการกำจัดปลวกจะใช้เวลาประมาญ 60-90 วัน และใช้เหยื่อประมาณ 3-5 ชุด และถ้ารังขนาดใหญอาจใช้เวลาถึง 140 วัน และอาจใช้เหยื่อมากกว่า 5 ชุด แต่ระยะเวลาทั่วไปที่เราพบคือประมาณ 60 วัน ซึ่งโดยหลักการคือเราจะติดตั้งสถานีเหยื่อกำจัดปลวกแล้วเติมเหยื่อทุกๆ 15 วัน ไปจนกว่าปลวกจะตายและถ้า 60 วันแล้วปลวกยังไม่ตายเราก็ต้องเติมไปอีกทุกๆ 15 วันไปจนกว่าปลวกจะตายเพราะเราไม่รู้ว่ารังปลวกเล็กใหญ่ขนาดไหน ซึ่งถ้ารังปลวกไม่ใหญ่มากปลวกจะตายใน 60 วันเราจะเติมเหยื่อทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ( รวมครั้งแรกที่ติดตั้ง )  ถ้าเราเปิดเร็วกว่า 15 วัน เราอาจจะต้องเปลืองเหยื่อและเติมเหลือหลายครั้งกว่าจะถึง 60 วัน  ซึ่งโดยการกำจัดปลวกด้วยเหยื่อนั้นจะเน้นเวลาเป็นสำคัญเพราะกระบวนการลอกคราบของปลวกเป็นเรื่องของเวลาไม่ใช่จำนวนครั้ง ดังนั้นต่อให้เราใส่เหยื่อหลายครั้งแต่ระยะเวลายังไม่ถึง 60-90 วันปลวกก็ยังไม่ตายอยู่ดี การกำจัดที่จะได้ผลดีจึงต้องสอดคล้องกันทั้งเรื่องของเวลาและปริมาณเหยื่อที่ใส่เข้าไปให้ปลวกกิน

  รอบ ที่ 1 การติดตั้งเหยื่อปลวก ในการ

  ภาพ การเข้าตรวจเช็ค 15 วัน แรก รอบที่ 2 ในการติดเหยื่อกำจัดปลวก ปลวกกินเหยื่อ 100 % ในรอบแรก 

  ภาพการติดตามผลรอบที่ 3 ในการติดตั้งเหยื่อ จะเห็นว่าตอนนี้มีแค่ปลวกทหารที่เดินอยู่รอบๆ ชี่งปลวกทหารไม่สามารถกินอาหารได้เอง ต้องรอให้ปลวกงาน นำอาหารมาป้อนให้กิน รอวันอดอาหารตายรอดูผลอีก 15 วัน ครบ ทั้งหมด การติดตั้ง 30 วัน

  ภาพการติดตามผลรอบที่ 4 ในการเติมเหยื่อ เราจะเห็นซากของปลวกที่เริ่มตาย รอบนี้ภายใน 45 วัน เราจะเห็นว่า มีปลวกตายแล้ว จะมีแมลงชนิดหนึ่งที่กินซากตัวปลวก เต็มไปหมด

  จะรู้ได้อย่างไรว่าปลวกเริ่มตาย

  สัญญาณที่บอกว่าปลวกกำลังจะตายคือต้องมีการกินเหยื่อเข้าไปในปริมาณพอสมควรและระยะเวลาผ่านไปประมาณ 30-50 วันแล้วเราเริ่มพบว่ากำลังการกินของปลวกนั้นลดลงนั้นคือสัญญาณแรกที่บอกเราว่าปลวกงานของรังนี้เริ่มล้มตายลงไปแล้ว  จากนั้นเราจะเริ่มพบปลวกทหารในกล่องสถานีโดยการพบปลวกทหารในกล่องสถานีที่เป็นสัญญาณที่ดีนั้นจะต้องมีเงื่อนไขคือเหยื่อในสถานีจะต้องเหลือเพราะถ้าเหยื่อหมดเกลี้ยงแต่เราพบปลวกทหารในสถานีนั้นยังเป็นเรื่องปกติเพราะเหยื่อที่เหลือหมายถึงปลวกงานยังไม่ตายยังมีกำลังการกินที่ดีอยู่เราจะต้องเติมเหยื่อเข้าไปอีก  สัญญาณต่อมาคือเราต้องพบปลวกทหารในช่วงปลายของระยะเวลาการกำจัด ถ้าเราอิงที่ 60 วัน เราอาจพบปลวกทหารในช่วงเวลา 45 วัน ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอน แต่ถ้าแค่ 15 วันแรกแล้วเราพบปลวกทหารนั่นไม่ได้หมายความว่ามันเริ่มตายนะครับเพราะคือเหตุการณ์ปกติ เนื่องจากปลวกทหารเราสามารถพบได้ตั้งแต่วันแรกที่เราติดตั้งสถานีนั่นเอง

 • กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ บริษัท ทีพี บักส์ แอนด์ ซีซีทีวี จำกัด


  ติดต่อเรา

  สำนักงาน :033148833

  สายด่วน ตลอด 24 ชม. 0925285833 - 0624315833 
  
  พร้อมให้ผู้เชียวชาญ ฉะเพราะด้านกำจัดแมลง และทีมงานมืออาชีพ มากว่า 10 ปี 
  มีนักวิชาการให้คำแนะนำลูกค้า ปรึกษาฟรี สำรวจหน้างานฟรี
  แก้ไขปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง 
  บริการกำจัดปลวกกำจัดมด มด หนู แมลงสาบ เห็บมัด แมลงรบกวนทุกชนิด 
  บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำหน่ายกล้องวงจรปิด ซ่อมกล้องวงจรปิด
  บริษัท ให้บริการ กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดแมลงบิน กำจัดจิ้งจก กำจัดยุง กำจัดหนู ป้องกันงู กำจัดปลวก และรับติดตั้งกล้องวงจรปิด
  บริการกำจัดปลวกชลบุรี  บริการกำจัดปลวกระยอง บริการกำจัดปลวกจันทบุรี บริการกำจัดปลวกตราด
  บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบในบ้าน หรือพี้นที่ โรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน 
  ส่วนบ้านสร้างใหม่ หรือพื้นที่กำลังก่อสร้าง จะเป็นการวางท่อป้องกันปลวกและสัตว์พาหะ ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ภายในและรอบบ้าน

  สถานีปลวกในดิน คือ สถานีในดิน  เป็นสถานีล่อเหยื่อที่ฝังลงในดินรอบ ๆ ตัวอาคารหรือตัวบ้าน โดยจะเว้นระยะห่างกันประมาณ 3-4 เมตร แต่ก่อนจะวางสถานี  ลงหลุมที่เราขุดไว้ เราจะโรยตัวดึงดูดปลวก ชึ่งเป็นไม้ กับสารดึงดูดปลวกลงบริเวณก้นหลุม เพื่อเป็นการล่อให้ปลวกเข้ามา จากนั้นก็จะวางสถานี  ภายในสถานี

   

  การติดตั้งสถานีดินเพื่อป้องกันปลวก หรือดึงดูดปลวกที่อยู่ในบ้านเราออกจากบ้านเข้าในสถานีดิน แล้วใช้วิธีกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ ในระยะ 3-4 เมตรเข้ามาติดกับสถานีดินสถานีกำจัดปลวกชนิดฝังดิน เป็นการดักจับปลวกรอบๆอาคารของท่านและเป็นมอนิเตอร์ให้ทราบว่ารอบๆบ้านของท่านมีปลวกอยู่หรือไม่อย่างไร ฉนั้น การวางสถานีรอบๆบ้านจึงเป็นการเฝ้าระวังปลวกเชิงรุก คือเมื่อพบปลวกเข้ามากินไม้ในสถานี เราก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกให้ปลวกนำกลับไปรังทันทีปลวกยังตายยกรัง สถานีปลวกจึงเป็นทั้งการป้องกันและกำจัด เพื่อล่อให้ปลวกเข้ามาแล้วใช้เหยื่อ namesis เพื่อกำจัดปลวก
  ระยะปลวกตาย ในการใช้เหยื่อ namesis

 • ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดปลวก-แมลง

  ติดต่อเรา

  สำนักงาน :033148833

  สายด่วน ตลอด 24 ชม. 0925285833 - 0624315833 

  บริษัท ให้บริการ กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดแมลงบิน กำจัดจิ้งจก กำจัดยุง กำจัดหนู ป้องกันงู กำจัดปลวก และรับติดตั้งกล้องวงจรปิด บริการกำจัดปลวกชลบุรี  บริการกำจัดปลวกระยอง บริการกำจัดปลวกจันทบุรี บริการกำจัดปลวกตราด บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบในบ้าน หรือพี้นที่ โรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน ส่วนบ้านสร้างใหม่ หรือพื้นที่กำลังก่อสร้าง จะเป็นการวางท่อป้องกันปลวกและสัตว์พาหะ ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ภายในและรอบบ้าน

 • งานวางท่อป้องกันปลวก

  PIPE & SOILTREATMENT
  มาตรฐานการทำงาน ใช้ท่อ  PN 10 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเท่ากับ  4 หุนและความหนาของท่อเท่ากับ 2.0 มิล วางท่อ ตามแนวคานชั้นล่างท่อที่วางจะต้องขนานติดด้านในรอบตัวอาคารให้ลงลึกจากคานด้านบนประมาณ 15-30 เซนติเมตร ปรับระดับของหัวปล่อยน้ำยาให้คว่ำลงหรือประมาณ 45 องศา จากพื้นดิน โดยความยาวของท่อ (PIPE) จะเท่ากับ 20-25 เมตร ต่อ 1 หัวอัดสารเคมี หลักจากวางท่อเสร็จจะดำเนินการอัดและพ่นสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร ( soil treatment system) เพื่อการป้องกันสำเร็จ และกำจัดปลวกใต้ดิน ที่มีประสิทธิภาพ ก่อนการเทพื้นบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อยเก็บหัวท่อยึดติดกับตัวบ้านสารเคมีไบทริน 50 ทีซี (Bitrin 50 TC) อัตราส่วน เคมี 1 ลิตรผสมน้ำ200ลิตร พื้นที่1ตารางเมตรใช้เคมีผสมเสร็จเรียบร้อย 5-7 ลิตรพื้นที่ของตัวบ้านพัก ใช้เคมี 2-3 ลิตร ผสมน้ำ 400-600 ลิตร

  หมายเหตุ

  – ฉีดพรมดิน ตอนที่นำดินเข้า 1 ครั้ง
  – หลังจากวางท่อเสร็จเรียบร้อย อัดเคมีเข้าท่อ ทุกๆปี ปีละ 1 ครั้ง
  คุณสมบัติ ของสารเคมี ไบรทริน 50 ทีซี
  – ให้ผลควบคุมได้ 100% – สามารถออกฤทธิ์ป้องกันปลวกได้ยาวนาน
  – สารเคมีที่ใช้มีอย. และ MSDS
  – ท่อที่ใช้ในการวาง มีมาตราฐาน มอก.

 • กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ และแมลงทั่วไป

  ติดต่อเรา

  สำนักงาน :033148833

  สายด่วน ตลอด 24 ชม. 0925285833 - 0624315833 - 0616455833
  
  
  
  
  
  
  
  

  มดชอบอาหารและน้ำ (อาจแตกต่างไปตามสายพันธุ์)

  มดชอบกินอะไร

  มดชอบกินอาหารเหมือนกับคน ซึ่งก็คืออาหารที่มีส่วนประกอบของ เกลือ ไขมัน และน้ำตาล และมดก็กินแมลงประเภทอื่นๆ ด้วยเช่นกัน วิธีต่างๆ เช่น กำจัดเศษอาหารหรือปิดภาชนะอาหารของคนหรือของสัตว์ให้มิดชิด ทำความสะอาดอาหารที่หก มัดหรือนำขยะออกไปทิ้งให้เรียบร้อย ทั้งหมดนี้สามารถช่วยลดปัญหามดรบกวนใจได้ อย่าปล่อยให้พื้นบ้านของคุณเป็นงานเลี้ยงของมด

  เราจะกำจัดมดได้อย่างไร

  การทำบ้านให้ปราศจากมดเป็นเรื่องยากและไม่มีวิธีใดที่จะกำจัดมดให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิง เมื่อพวกมดเข้ามายึดพื้นที่ในบ้านของคุณ คุณจำเป็นต้องหาวิธีรับมือกับพวกมันด้วยมาตรการต่างๆ ที่เปรียบได้กับ "อาวุธ" ในการป้องกัน เช่น การทำความสะอาดร่วมกับการกำจัดมดในทันทีทันใด โดยทั่วๆไป วิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดมดคือการกำจัดสิ่งที่ดึงดูดพวกมัน เช่น เศษอาหาร จานอาหารที่ยังไม่ได้ล้าง และขยะที่ไม่มีฝาหรือสิ่งปกปิด ตามด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำจัดมดในบริเวณที่พวกมันอาศัยและขยายพันธุ์

 • วางท่อบ้านสร้างใหม่

  การวางท่อกำจัดปลวกก่อนสร้างบ้านหรืออาคาร เป็นระบบการวางท่อเพื่ออัดสารเคมีผ่านแนวคานคอ ช่วยป้องกันการคุกคามของปลวกทั้งจากภายในและภายนอกสถานที่ได้อย่างทั่วถึง การอัดน้ำยายังสามารถทำผ่านหัวจ่ายที่อยู่นอกตัวอาคาร ทำให้รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง

  วางท่ออัดน้ำยากำจัดปลวก ใต้อาคารบ้านพัก โรงงาน โรงแรม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ รับวางท่ออัดน้ำยาที่ได้มาตรฐานสากล ป้องกันและกำจัดปลวก กำจัดปลวก ผู้เชี่ยวชาญการกำจัดปลวก ปัญหาเรื่องปลวกปรึกษาฟรี รับวางท่อปลวก