งานที่เราให้บริการทั้งหมด


ติดต่อเรา

สำนักงาน :033148833

สายด่วน ตลอด 24 ชม. 0925285833 - 0624315833 - 0616455833
บริษัท ให้บริการ กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดแมลงบิน กำจัดจิ้งจก กำจัดยุง กำจัดหนู ป้องกันงู กำจัดปลวก และรับติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริการกำจัดปลวกชลบุรี  บริการกำจัดปลวกระยอง บริการกำจัดปลวกจันทบุรี บริการกำจัดปลวกตราด
บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบในบ้าน หรือพี้นที่ โรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน 
ส่วนบ้านสร้างใหม่ หรือพื้นที่กำลังก่อสร้าง จะเป็นการวางท่อป้องกันปลวกและสัตว์พาหะ ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ภายในและรอบบ้าน

  TP HYBRID ระบบกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ และเคมี
-เหมาะสมกับบ้านที่มีปัญหาเรื่องปลวกภายในตัวบ้านแล้ว
-สามารถกำจัดปลวกตายยกรัง 100%
-ปลอดภัย 100% เพราะเหยื่อกำจัดไม่มีส่วนผสมของเคมีที่มีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
ขั้นตอนการทำงาน
1. เจ้าหน้าที่จะสำรวจพื้นที่ทั้งหมดภายในตัวอาคาร-บ้านโดยละเอียดเพื่อวางแผนการทำงาน
2. เมื่อพบปลวกที่มีชีวิตอยู่ภายในอาคาร-บ้าน เจ้าหน้าที่จะทำการติดตั้งสถานีเหยื่อNemesis เพื่อกำจัดปลวกตามเส้นทางที่ปลวกลำเลียงอาหารลงสู่ชั้นรังที่อยู่ใต้ดิน การติดตั้งสถานีจะติดตั้งประมาณ 1-2 จุด/บ้าน1หลัง เท่านั้นเนื่องจากพฤติกรรมปลวกที่เลือกกินอาหารทีละแหล่งอาหารและการยืนยันการล่มรังจะแม่นยำจากเหยื่อที่พร่องไป

  3. ในช่วงระยะ 3 เดือนแรก เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบสถานีเหยื่อ Nemesis ที่ติดตั้งไว้ เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะทำการเติมเหยื่อ เมื่อเหยื่อพร่องหรือเพิ่มความชื้นหากเหยื่อยังถูกกินไม่หมดแต่เริ่มแห้ง และจะเข้าทำการตรวจเช็คตามรอบทุก 1 เดือน จนกว่าปลวกจะหมด

TP PEST CONTROL กำจัดปลวก/กำจัดมด/แมลงสาบ/หนู / แมลงบิน ยุง

ทำบริการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบวางแผนแก้ปัญหา และจำแนกชนิดแมลง  แนวทางการป้องกันทางบริษัทฯจะทำการสเปรย์เคมีตามท่อน้ำทิ้งและแหล่งหลบช่อนของแมลง เช่น รอยแตก ท่อน้ำทิ้ง บริเวณห้องครัวหรือพื้นที่โดยรอบ สารเคมีที่ใช้เราจะเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือนเพื่อป้องกันแมลงสร้างภูมิคุ้มกัน(ดื้อยา)

หมายเหตุ การจัดการแมลงสาบจะมีด้วยกันหลายวิธีเนื่องจากแมลงสาบแต่ละชนิดที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกัน เช่นแมลงสาบเยอรมัน ที่อยู่อาศัยอยู่ในห้องหรือในที่สะอาด เช่นที่โต๊ะทำงานลิ้นชัก อ่างล้างจาน เป็นต้น จะใช้บ้านแมลงสาบติดตั้งภายในเพื่อสำรวจประชากรพร้อมใช้เจลป้ายตามจุดที่พบปัญหา  ส่วนแมลงอเมริกัน จะชอบอาศัยอยู่ในท่อน้ำทิ้ง ใช้วิธีการพ่นหมอกควันหรือสเปร์เคมี มดก็ดูตามปัญหา

กำจัดหนู
การป้องกันและกำจัดหนูที่ได้ผล   จะมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ    ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รับผิดชอบของสถานที่ทั้งด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม   หรือช่องทางเข้าออกของหนู เพื่อให้วิธีการป้องกัน   และกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพซึ่งทางบริษัทฯ  จะดำเนินการป้องกัน  และกำจัดหนูโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การดำเนินการโดยใช้วิธีวางเหยื่อพิษสำเร็จรูป

  • กำหนดจุดวางเหยื่อบริเวณรอบๆ ของสถานที่
  • กำหนดจุดวางเหยื่อทั้งภายในและภายนอกรอบตัวอาคารอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางเหยื่อพิษสำเร็จรูปได้แก่  กล่องท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 นิ้ว  เป็นต้น
  • กำหนดปริมาณเหยื่อให้เท่ากันในแต่ละจุด  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบผล  เหยื่อพิษสำเร็จรูป  จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดของสารเคมีทั้งกลิ่นและรสที่หนูชอบ  เพื่อป้องกันหนูจำในวิธีการกำจัด

การดำเนินการโดยใช้วิธีวางกรงดักหนูการดำเนินการโดยใช้วิธีวางกระดานกาว

  • ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางกรงดักหนูตามความเหมาะสม  เช่น  บริเวณปากรูหนู  หรือตามรอยทางเดินของหนู
  • ในกรงจะมีเหยื่อหรืออาหารล่อไว้ทุกจุด
  • เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่มีหนูติด

กำจัดยุง
            การป้องกันกำจัดยุง  มีหลายวิธีด้วยกันตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ  และต้องได้รับความร่วมมือในการป้องกันจากเจ้าของสถานที่อีกทั้งการกำจัดอย่างถูกวิธี  และเป็นระบบซึ่งวิธีการป้องกันมีหลายวิธีดังนี้

  • การทำลายไข่หรือฆ่าลูกน้ำ
  • วิธีการสเปรย์สารเคมีชนิดน้ำ
  • วิธีการกำจัดโดยเครื่องดักแมลงไฟฟ้า

การทำลายไข่  หรือกำจัดลูกน้ำ  คือ

การทำลาย ไข่  หรือกำจัดบริเวณที่มีน้ำขัง  หรือการใช้สารเคมีฆ่าลูกน้ำให้ตาย  เช่น  สารเคมีทรายอะเบท  โรยบริเวณที่มีน้ำขัง

วิธีการสเปรย์ยา  ( แบบเคมีชนิดน้ำ )  คือ

วิธีการใช้สารเคมีในกลุ่มของไพรีทรอยด์  ผสมกับน้ำฉีดพ่นตามพื้นที่รอบนอก  หรือ  พุ่มไม้ต่างๆ  เป็นต้น

วิธีการอบควัน

การใช้สารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์  ผสมกับน้ำมันก๊าดสกัดกลิ่น  โดยใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน  ให้ความร้อนเผาไหม้น้ำยาเคมีชนิดน้ำออกมาในรูปลักษณะของ “ควัน” เมื่ออบควันเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง   เมื่อพ้นระยะเวลาควรเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท หรือระบายกลิ่นของสารเคมี   ไม่สมควรให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง   เข้าไปในพื้นที่ ที่ทำบริการจนกว่าจะมีการระบายอากาศให้เรียบร้อยก่อน   สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับอบควันคือ พื้นที่ภายในอาคาร   ท่อระบายน้ำทิ้ง   เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *