สำรวจหน้างานฟรี
TP BUGS AND CCTV

บริการกำจัดหนู

เราคือผู้เชี่ยวชาญฉะเพราะด้าน กำจัดหนู กำจัดปลวก และ แมลง และทีมงานมืออาชีพ มากว่า 10 ปี
มีนักวิชาการให้คำแนะนำลูกค้า
ปรึกษาฟรี สำรวจหน้างานฟรี แก้ไขปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง

บริการกำหนู หนูท้องขาว
(Rattus Rattus)

บริการกำจัดหนู หนูนอร์เวย์
(Rattus Norvegicus)

บริการกำจัดหนู หนูจี๊ด
(Rattus Exulans)

บริการกำจัดหนู หนูหริ่ง (Mus domesticus)

วางกระดานกาวกำจัดหนู

การวางกรงดักหนู

2.การสุขาภิบาล

 • ลดแหล่งอาหาร
 • วางแผนระบบการทำรักษาความสะอาด
 • มีที่จัดเก็บอาหาร สินค้า สิ่งของ และวัสดุต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบและถูกต้อง ตามหลักสุขอนามัยที่ดีการจัดระเบียบและทำความสะอาดภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอจะช่วยในการ ลดที่อยู่อาศัยของหนูได้
 • ทำลายรูหนู หรือที่อยู่อาศัยของหนูภายนอกอาคาร ตลอดจนการตัดหญ้า และ ตัดแต่งต้นไม้ที่หนาทึบ ทั้งบริเวณในและรอบบ้าน จะช่วยลดที่หลบซ่อนตัวของหนูลงได้
 • บริเวณรอบ ๆ ตัวอาคาร ต้องดูโล่งและเข้าถึงได้ทุกจุด ไม่มีบริเวณที่เป็นมุมอับ ที่หนูจะเข้ามาหลบซ่อนได้เช่นกัน
 • วิธีกำจัดหนูให้ตายหมดไปถาวร

  **การวางกล่องเหยื่อ ใช้เหยื่อพิษชนิดก้อน กำจัดหนูการใช้กรงดักหนู, ถาดกาวสำเร็จรูป, กับดักหนู

  วิธีการควบคุมการกำจัดหนู การป้องกันการเข้ามา ปิดกั้นจุดที่เป็นทางเข้า-ออก  ปิดโพรง ช่อง,รู ที่พบ ปิดประตูทางเข้า – ออก

 • เชื่อโรคที่มากับหนู และสัตว์พาหะ

  โรคไข้ฉี่หนู หรือเล็ปโตสไปโรสิส (Leptospirosis)
  เกิดจากสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  โดยสัตว์ที่เป็นโรคนี้จะขับถ่ายเชื้อ โรคออกมากับปัสสาวะ เชื้อจะอาศัยอยู่ในดินที่ชื้นแฉะ หรือมีน้ำขัง
  มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้หนาวสั่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน  และปวดกล้ามเนื้อ
  ซาลโมเนลโลสิส (Salmonellosis)  เป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียซาลโมเนลลา
  เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ส่งผลให้ ผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้ ถ่ายเหลว หรือ อาเจียน
  โรคไข้หนูกัด (Rat-bite fever) โรคไข้หนูกัด
  เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสองชนิดได้แก่ Streptobacillus moniliformis และ Spirillum minus จะพบเชื้อในอุจจาระ ฉี่ สารคัดหลั่งจากปาก จมูกและตา ของสัตว์ฟันแทะที่มีเชื้อ
  กาฬโรค (Plague)  เกิดจากแบคทีเรีย Yersinia pestis ซึ่งถ่ายทอดกันระหว่างสัตว์ฟันแทะและหมัด

  มูลของหนูแต่ละชนิด จะจำแนกประเภทของหนูได้ดี

  การสำรวจการแพร่ระบาดของหนู
  พบตัวหนู, ซากหนู  รอยเท้า,รอยทางเดิน,คราบไคล  ร่องรอยการกัดแทะ มูล,กลิ่น, ปัสสาวะ เสียงร้อง

หนู การป้องกันและกำจัดหนูที่ได้ผล   จะมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ    ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รับผิดชอบของสถานที่ทั้งด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม   หรือช่องทางเข้าออกของหนู เพื่อให้วิธีการป้องกัน   และกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพซึ่งทางบริษัทฯ  จะดำเนินการป้องกัน  และกำจัดหนูโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ การดำเนินการโดยใช้วิธีวางเหยื่อพิษสำเร็จรูป

 • กำหนดจุดวางเหยื่อบริเวณรอบๆ ของสถานที่
 • กำหนดจุดวางเหยื่อทั้งภายในและภายนอกรอบตัวอาคารอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางเหยื่อพิษสำเร็จรูปได้แก่ กล่องท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 นิ้ว  เป็นต้น
 • กำหนดปริมาณเหยื่อให้เท่ากันในแต่ละจุด เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบผล  เหยื่อพิษสำเร็จรูป  จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดของสารเคมีทั้งกลิ่นและรสที่หนูชอบ  เพื่อป้องกันหนูจำในวิธีการกำจัด

การดำเนินการโดยใช้วิธีวางกรงดักหนูการดำเนินการโดยใช้วิธีวางกระดานกาว

 • ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางกรงดักหนูตามความเหมาะสม เช่น  บริเวณปากรูหนู  หรือตามรอยทางเดินของหนู
 • ในกรงจะมีเหยื่อหรืออาหารล่อไว้ทุกจุด
 • เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่มีหนูติด