สำรวจหน้างานฟรี
TP BUGS AND CCTV

บริการกำจัดมด

หากต้องการกำจัดมด คุณสามารถลองวิธีต่อไปนี้:
รักษาบ้านของคุณให้สะอาด: มดชอบอาหารและเศษขนมปัง ดังนั้นควรทำความสะอาดสิ่งที่หกและเศษขนมปังทันที เช็ดพื้นผิวและกวาดเป็นประจำปิดผนึกจุดเข้า: ตรวจหารอยแตกหรือช่องเปิดที่อาจมดเข้ามาในบ้านของคุณ ปิดผนึกจุดเข้าเหล่านี้ด้วยยาแนวหรือซิลิโคนเพื่อป้องกันการเข้าถึง ใช้สารยับยั้งตามธรรมชาติ: มดไม่ชอบกลิ่นบางอย่าง เช่น เปปเปอร์มินต์ อบเชย และส้ม คุณสามารถวางสิ่งของเหล่านี้ไว้ใกล้ทางเข้าหรือผสมน้ำกับน้ำมันหอมระเหยเพื่อฉีดพ่นในบริเวณที่คุณเคยเห็นมดดินเบา: โรยดินเบาเกรดอาหารในบริเวณที่มีมดอยู่ สารธรรมชาตินี้จะทำให้มดขาดน้ำ ส่งผลให้มดตายติดตั้งเหยื่อมด: เหยื่อมดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดอาณานิคมของมด วางกับดักเหยื่อมดไว้ใกล้รอยมดหรือบริเวณที่พวกมันรวมตัวกัน มดจะอุ้มเหยื่อกลับไปที่รัง เพื่อกำจัดทั้งรังหากมดยังระบาดอยู่หรือรุนแรงขึ้น ขอแนะนำให้ปรึกษาบริการกำจัดสัตว์รบกวนมืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม กับผู้เชียวชาญ

มด/แมลงสาบ

ทำบริการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบวางแผนแก้ปัญหา และจำแนกชนิดแมลง  แนวทางการป้องกันทางบริษัทฯจะทำการสเปรย์เคมีตามท่อน้ำทิ้งและแหล่งหลบช่อนของแมลง เช่น รอยแตก ท่อน้ำทิ้ง บริเวณห้องครัวหรือพื้นที่โดยรอบ สารเคมีที่ใช้เราจะเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือนเพื่อป้องกันแมลงสร้างภูมิคุ้มกัน(ดื้อยา)

หมายเหตุ การจัดการแมลงสาบจะมีด้วยกันหลายวิธีเนื่องจากแมลงสาบแต่ละชนิดที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกัน เช่นแมลงสาบเยอรมัน ที่อยู่อาศัยอยู่ในห้องหรือในที่สะอาด เช่นที่โต๊ะทำงานลิ้นชัก อ่างล้างจาน เป็นต้น จะใช้บ้านแมลงสาบติดตั้งภายในเพื่อสำรวจประชากรพร้อมใช้เจลป้ายตามจุดที่พบปัญหา  ส่วนแมลงอเมริกัน จะชอบอาศัยอยู่ในท่อน้ำทิ้ง ใช้วิธีการพ่นหมอกควันหรือสเปร์เคมี มดก็ดูตามปัญหา