กำจัดปลวกหลายวิธี


ติดต่อเรา

สำนักงาน :033148833

สายด่วน ตลอด 24 ชม. 0925285833 - 0624315833 - 0616455833

การกำจัดปลวกมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระบาด
วิธีการทั่วไปบาง วิธีได้แก่

1.การกำจัดปลวกเป็นกระบวนการที่ต้องระบุประเภทและระดับของปลวก โดยทั่วไปแล้วมีวิธีการกำจัดปลวกดังนี้:

 1. การใช้สารเคมี: สารเคมีเป็นวิธีที่พบมากที่สุดในการกำจัดปลวก โดยมีสารกำจัดปลวกที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อปลวกหลายชนิด เช่น สารกำจัดปลวกที่มีคุณสมบัติต่อต้านการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของปลวก และสารกำจัดปลวกที่เข้าไปทำลายกระเทียมสมองของปลวก สารเคมีสามารถใช้ในรูปแบบของสเปรย์ หรือแท็บเล็ตแบบจุดเดียวกัน.

 2. การใช้กล่องกำจัดปลวก: กล่องกำจัดปลวกเป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับการควบคุมปลวกในบริเวณจุดเฉพาะ เช่น ใต้พื้นหรือบริเวณต้นไม้ที่มีปลวก กล่องนี้มีสารกำจัดปลวกที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงในบ้าน โดยปลวกจะนำสารกลับไปให้สมาชิกในรังทำลาย.

 3. การใช้กิ่งไม้เอ็นที่: กิ่งไม้เอ็นที่ (หรือที่รู้จักกันในนาม “เอ็นที่วัสดุ”) เป็นวิธีที่ใช้ร่วมกับสารกำจัดปลวก เมื่อตรวจสอบและระบาดพบปลวกในกิ่งไม้ เราสามารถนำกิ่งไม้ที่มีการระเหยสารกำจัดปลวกมาตั้งไว้ในสถานที่ที่

2.การกำจัดปลวกด้วยเหยื่อเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการควบคุมปลวกในบริเวณที่มีการระบาดมาก วิธีนี้ใช้เหยื่อที่มีสารกำจัดปลวกซึ่งปลวกจะกินและนำกลับไปให้สมาชิกในรัง นำไปสู่การสลายของรัง โดยมีขั้นตอนดังนี้:

 1. เลือกเหยื่อที่เหมาะสม: เหยื่อสำหรับปลวกจะประกอบด้วยสารกำจัดปลวกที่เข้มข้นพอที่จะสามารถกำจัดปลวกได้ ในขณะเดียวกันเหยื่อยังต้องเป็นแหล่งอาหารที่น่าสนใจสำหรับปลวก เช่น ซากพืช แฟ้มกระดาษ หรือวัสดุอื่นที่มีเซลลูโลส์หรือเยื่อชุ่มชื้น.

 2. การใช้สารกำจัดปลวก: เหยื่อสามารถซับซ้อนด้วยสารกำจัดปลวก เพื่อให้ปลวกทั้งรังกินเหยื่อและนำกลับไปให้สมาชิกในรัง ทำให้ปลวกทั้งรังถูกกำจัดได้. สารกำจัดปลวกสามารถซึมผ่านส่วนต่าง ๆ ของปลวกและรังได้ เพื่อให้มีผลกำจัดปลวกทั้งในรังและนอกรัง.

 3. การติดตั้งเหยื่อ: ติดตั้งเหยื่อที่มีสารกำจัดปลวกในบริเวณที่มีการระบาดของปลวก ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ซึ่งอาจเป็นจุดเดียวหรือจุดหลายจุดขึ้นอยู่กับขนาดและระดับระบ

3.การวางท่อป้องกันปลวกเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปลวกจากการเข้ามาในบริเวณหรือสถานที่ที่คุณต้องการป้องกัน ตัวท่อนี้จะมีสารกำจัดปลวกที่ป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามาในบริเวณที่คุณต้องการป้องกัน. ตามนี้คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อวางท่อป้องกันปลวก:

 1. ตรวจสอบบริเวณ: ทำการตรวจสอบบริเวณที่คุณต้องการป้องกัน เพื่อระบุจุดที่ปลวกอาจเข้ามาได้. ให้ระวังที่รอบบ้าน, โครงสร้างทางด้านก้นท่อน้ำ, และจุดที่มีความชื้นสูง เพราะเป็นที่อาศัยของปลวก.

 2. ติดตั้งท่อป้องกันปลวก: ซื้อท่อป้องกันปลวกจากร้านหรือร้านออนไลน์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันปลวก. ในบางกรณี, ท่อป้องกันปลวกสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง, หรือในบางกรณี, คุณอาจต้องเรียกรับบริการจากช่างที่มีความชำนาญในการติดตั้ง.

 3. ติดตั้งท่อที่จุดที่เป็นจุดเข้าของปลวก: ติดตั้งท่อป้องกันปลวกที่จุดที่ปลวกมักเข้ามา, เช่น รอบโครงสร้างหรือช่องเข้าท่อน้ำ. หากคุณไม่แน่ใจว่าที่ไหนเหมาะสมที่สุด, คุณอาจต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ.

 4. บำรุงรักษา: ทำการตรวจสอบท่อป้องกันปลวกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามันยังคงมีประสิทธิภาพ. สารกำจัดปลวกในท่ออาจต้องถูกเติมเพิ่มหรือทำการแทนที่ในบางกรณี.

 5. รักษาระบบน้ำท่อ: ประกอบการวางท่อป้องกันปลวก, ควรรักษาระบบน้ำท่อในสภาพที่แห้งและไม่มีรอยรอยที่สามารถให้ปลวกเข้าไปได้.

การใช้ท่อป้องกันปลวกเป็นวิธีที่ปลอดภัยและยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันปลวกในระยะยาว. แต่หากมีปลวกในบริเวณที่สำคัญหรือมีปัญหาที่รุนแรง, ควรพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการป้องกันปลวกมีประสิทธิภาพ.

อาหารปลวกคืออะไร

อาหารปลวกคือ ปลวกส่วนใหญ่จะกินอาหารประเภทเนื้อไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ ใบไม้หรือวัสดุอื่นๆที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ โดยในระบบทางเดินอาหารของปลวก จะมีสัตว์เซลล์เดียว คือโปรโตชัว ในปลวกชั้นต่ำหรือมีจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรียและเชื้อราในปลวกชั้นสูง ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยในการย่อยอาหารประเภทเซลลูโลสหรือสารประกอบอื่นๆ 

ปลวกจัดเป็นแมลงสังคมที่มีชีวิตความเป็นอยู่สลับซับซ้อน แบ่งออกเป็น 3 วรรณะ ซึ่งมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันชัดเจน โดยวรรณะกรรมกรหรือปลวกงาน ทำหน้าที่หาอาหาร และสร้างรัง วรรณะทหารทำหน้าที่ป้องกันศัตรูที่เข้ามารบกวนประชากรภายในรัง และวรรณะสืบพันธุ์ หรือในบางช่วงของวงจรชีวิตเรียงว่าแมลงเม่านั้น จะทำหน้าที่สืบพันธุ์และวางไข่
          จากความแตกต่างของสภาพทางชีววิทยา นิเวศวิทยา และชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงอุปนิสัยในการสร้างรัง และการกินอาหารของปลวกแต่ละชนิด สามารถจำแนกปลวกได้เป็น ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้
       1.  แบ่งตามประเภทของอาหาร และอุปนิสัยในการสร้างรัง สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
          1.1  ปลวกกินเนื้อไม้  พบได้ทั้งชนิดที่สร้างรังอยู่ใต้พื้นดิน ชนิดสร้างรังขนาดเล็กอยู่บนดิน หรือบนต้นไม้ ซึ่งจัดเป็นปลวกใต้ดิน และบางชนิดอาศัยอยู่กินภายในเนื้อไม้ ที่เรียกว่าปลวกไม้แห้งหรือปลวกไม้เปียก
          1.2  ปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา  จะกินอาหารทั้งเนื้อไม้ เศษไม้ ใบไม้ และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง พบทั้งชนิดที่สร้างรังอยู่ใต้พื้นดิน และสร้างรังขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่บนดิน
          1.3  ปลวกกินดิน และอินทรีย์วัตถุ  พบได้ทั้งชนิดที่สร้างรังอยู่ใต้พื้นดิน และสร้างรังขนาดเล็กอยู่บนพื้นดิน
          1.4  ปลวกกินไลเคน  ส่วนใหญ่พบสร้างรังบนดินบริเวณโคนต้นไม้

       2.   แบ่งตามชนิดของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
            ในกระบวนการกิน และการย่อยอาหาร ปลวกจะไม่สามารถผลิตน้ำย่อย หรือเอนไซม์ ออกมาย่อยอาหารได้เอง แต่จะต้องพึ่งพาจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่อาศัยร่วมอยู่ภายในระบบทางเดินอาหารของปลวก เช่น protozoa, bacteria หรือเชื้อรา ให้ผลิตเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น cellulase และ lignocellulase ออกมาย่อย cellulose หรือ lignin  ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในอาหารที่ปลวกกินเข้าไปให้เปลี่ยนเป็นพลังงาน หรือสารประกอบในรูปที่ปลวกสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ เราสามารถแบ่งประเภทปลวกตามชนิดของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
          2.1  ปลวกชั้นต่ำ  ส่วนใหญ่เป็นปลวกชนิดที่กินเนื้อไม้เป็นอาหาร จะอาศัย protozoa ซึ่งอาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารช่วยในการผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยอาหาร สำหรับในประเทศไทยพบทั้งหมด 3 วงศ์ (family) คือ Kalotermididae, Termospsidae และ Rhinotermitidae
          2.2  ปลวกชั้นสูง  ส่วนใหญ่เป็นปลวกชนิดที่กินดิน ซากอินทรีย์วัตถุ ไลเคน รวมถึงพวกที่กินเศษไม้ ใบไม้ และเพาะเลี้ยงเชื้อราไว้เป็นอาหาร จะมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้น เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพนิเวศที่แห้งแล้งหรือขาดอาหารได้ดี โดยอาศัยจุลินทรีย์จำพวก bacteria หรือเชื้อราภายในระบบทางเดินอาหาร ทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยอาหารให้กับปลวก ซึ่ง bacteria บางชนิด จะมีความสามารถในการจับธาตุไนโตรเจนจากอากาศ มาสร้างเป็นกรดอะมิโนที่ปลวกสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ และบางชนิดมีความสามารถผลิตเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายพิษบางอย่างที่สลายตัวได้ยากในสภาพแวดล้อม ในประเทศไทยพบปลวกชั้นสูงนี้อยู่ในวงศ์ Termitidae