• งานที่เราให้บริการทั้งหมด


  ติดต่อเรา

  สำนักงาน :033148833

  สายด่วน ตลอด 24 ชม. 0925285833 - 0624315833 - 0616455833
  บริษัท ให้บริการ กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดแมลงบิน กำจัดจิ้งจก กำจัดยุง กำจัดหนู ป้องกันงู กำจัดปลวก และรับติดตั้งกล้องวงจรปิด
  บริการกำจัดปลวกชลบุรี  บริการกำจัดปลวกระยอง บริการกำจัดปลวกจันทบุรี บริการกำจัดปลวกตราด
  บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบในบ้าน หรือพี้นที่ โรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน 
  ส่วนบ้านสร้างใหม่ หรือพื้นที่กำลังก่อสร้าง จะเป็นการวางท่อป้องกันปลวกและสัตว์พาหะ ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ภายในและรอบบ้าน

    TP HYBRID ระบบกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ และเคมี
  -เหมาะสมกับบ้านที่มีปัญหาเรื่องปลวกภายในตัวบ้านแล้ว
  -สามารถกำจัดปลวกตายยกรัง 100%
  -ปลอดภัย 100% เพราะเหยื่อกำจัดไม่มีส่วนผสมของเคมีที่มีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
  ขั้นตอนการทำงาน
  1. เจ้าหน้าที่จะสำรวจพื้นที่ทั้งหมดภายในตัวอาคาร-บ้านโดยละเอียดเพื่อวางแผนการทำงาน
  2. เมื่อพบปลวกที่มีชีวิตอยู่ภายในอาคาร-บ้าน เจ้าหน้าที่จะทำการติดตั้งสถานีเหยื่อNemesis เพื่อกำจัดปลวกตามเส้นทางที่ปลวกลำเลียงอาหารลงสู่ชั้นรังที่อยู่ใต้ดิน การติดตั้งสถานีจะติดตั้งประมาณ 1-2 จุด/บ้าน1หลัง เท่านั้นเนื่องจากพฤติกรรมปลวกที่เลือกกินอาหารทีละแหล่งอาหารและการยืนยันการล่มรังจะแม่นยำจากเหยื่อที่พร่องไป

    3. ในช่วงระยะ 3 เดือนแรก เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบสถานีเหยื่อ Nemesis ที่ติดตั้งไว้ เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะทำการเติมเหยื่อ เมื่อเหยื่อพร่องหรือเพิ่มความชื้นหากเหยื่อยังถูกกินไม่หมดแต่เริ่มแห้ง และจะเข้าทำการตรวจเช็คตามรอบทุก 1 เดือน จนกว่าปลวกจะหมด

  TP PEST CONTROL กำจัดปลวก/กำจัดมด/แมลงสาบ/หนู / แมลงบิน ยุง

  ทำบริการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบวางแผนแก้ปัญหา และจำแนกชนิดแมลง  แนวทางการป้องกันทางบริษัทฯจะทำการสเปรย์เคมีตามท่อน้ำทิ้งและแหล่งหลบช่อนของแมลง เช่น รอยแตก ท่อน้ำทิ้ง บริเวณห้องครัวหรือพื้นที่โดยรอบ สารเคมีที่ใช้เราจะเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือนเพื่อป้องกันแมลงสร้างภูมิคุ้มกัน(ดื้อยา)

  หมายเหตุ การจัดการแมลงสาบจะมีด้วยกันหลายวิธีเนื่องจากแมลงสาบแต่ละชนิดที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกัน เช่นแมลงสาบเยอรมัน ที่อยู่อาศัยอยู่ในห้องหรือในที่สะอาด เช่นที่โต๊ะทำงานลิ้นชัก อ่างล้างจาน เป็นต้น จะใช้บ้านแมลงสาบติดตั้งภายในเพื่อสำรวจประชากรพร้อมใช้เจลป้ายตามจุดที่พบปัญหา  ส่วนแมลงอเมริกัน จะชอบอาศัยอยู่ในท่อน้ำทิ้ง ใช้วิธีการพ่นหมอกควันหรือสเปร์เคมี มดก็ดูตามปัญหา

  กำจัดหนู
  การป้องกันและกำจัดหนูที่ได้ผล   จะมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ    ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รับผิดชอบของสถานที่ทั้งด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม   หรือช่องทางเข้าออกของหนู เพื่อให้วิธีการป้องกัน   และกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพซึ่งทางบริษัทฯ  จะดำเนินการป้องกัน  และกำจัดหนูโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  การดำเนินการโดยใช้วิธีวางเหยื่อพิษสำเร็จรูป

  • กำหนดจุดวางเหยื่อบริเวณรอบๆ ของสถานที่
  • กำหนดจุดวางเหยื่อทั้งภายในและภายนอกรอบตัวอาคารอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางเหยื่อพิษสำเร็จรูปได้แก่  กล่องท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 นิ้ว  เป็นต้น
  • กำหนดปริมาณเหยื่อให้เท่ากันในแต่ละจุด  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบผล  เหยื่อพิษสำเร็จรูป  จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดของสารเคมีทั้งกลิ่นและรสที่หนูชอบ  เพื่อป้องกันหนูจำในวิธีการกำจัด

  การดำเนินการโดยใช้วิธีวางกรงดักหนูการดำเนินการโดยใช้วิธีวางกระดานกาว

  • ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางกรงดักหนูตามความเหมาะสม  เช่น  บริเวณปากรูหนู  หรือตามรอยทางเดินของหนู
  • ในกรงจะมีเหยื่อหรืออาหารล่อไว้ทุกจุด
  • เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่มีหนูติด

  กำจัดยุง
              การป้องกันกำจัดยุง  มีหลายวิธีด้วยกันตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ  และต้องได้รับความร่วมมือในการป้องกันจากเจ้าของสถานที่อีกทั้งการกำจัดอย่างถูกวิธี  และเป็นระบบซึ่งวิธีการป้องกันมีหลายวิธีดังนี้

  • การทำลายไข่หรือฆ่าลูกน้ำ
  • วิธีการสเปรย์สารเคมีชนิดน้ำ
  • วิธีการกำจัดโดยเครื่องดักแมลงไฟฟ้า

  การทำลายไข่  หรือกำจัดลูกน้ำ  คือ

  การทำลาย ไข่  หรือกำจัดบริเวณที่มีน้ำขัง  หรือการใช้สารเคมีฆ่าลูกน้ำให้ตาย  เช่น  สารเคมีทรายอะเบท  โรยบริเวณที่มีน้ำขัง

  วิธีการสเปรย์ยา  ( แบบเคมีชนิดน้ำ )  คือ

  วิธีการใช้สารเคมีในกลุ่มของไพรีทรอยด์  ผสมกับน้ำฉีดพ่นตามพื้นที่รอบนอก  หรือ  พุ่มไม้ต่างๆ  เป็นต้น

  วิธีการอบควัน

  การใช้สารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์  ผสมกับน้ำมันก๊าดสกัดกลิ่น  โดยใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน  ให้ความร้อนเผาไหม้น้ำยาเคมีชนิดน้ำออกมาในรูปลักษณะของ “ควัน” เมื่ออบควันเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง   เมื่อพ้นระยะเวลาควรเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท หรือระบายกลิ่นของสารเคมี   ไม่สมควรให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง   เข้าไปในพื้นที่ ที่ทำบริการจนกว่าจะมีการระบายอากาศให้เรียบร้อยก่อน   สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับอบควันคือ พื้นที่ภายในอาคาร   ท่อระบายน้ำทิ้ง   เป็นต้น

 • ชนิดของปลวก


  ติดต่อเรา

  สำนักงาน :033148833

  สายด่วน ตลอด 24 ชม. 0925285833 - 0624315833
  บริษัท ให้บริการ กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดแมลงบิน กำจัดจิ้งจก กำจัดยุง กำจัดหนู ป้องกันงู กำจัดปลวก และรับติดตั้งกล้องวงจรปิด
  บริการกำจัดปลวกชลบุรี  บริการกำจัดปลวกระยอง บริการกำจัดปลวกจันทบุรี บริการกำจัดปลวกตราด
  บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบในบ้าน หรือพี้นที่ โรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน 
  ส่วนบ้านสร้างใหม่ หรือพื้นที่กำลังก่อสร้าง จะเป็นการวางท่อป้องกันปลวกและสัตว์พาหะ ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ภายในและรอบบ้าน

  ระยะปลวกตาย ในการใช้ระบบเหยื่อ ที่ใช้ในการกำจัดปลวกเป็นเหยื่อชั้นดี 

  ใช้เวลาในการกำจัดเท่าไร /จะต้องเติมเหยื่อในการกำจัดกี่ครั้ง  โดยปกติแล้วการกำจัดปลวกจะใช้เวลาประมาญ 60-90 วัน และใช้เหยื่อประมาณ 3-5 ชุด และถ้ารังขนาดใหญอาจใช้เวลาถึง 140 วัน และอาจใช้เหยื่อมากกว่า 5 ชุด แต่ระยะเวลาทั่วไปที่เราพบคือประมาณ 60 วัน ซึ่งโดยหลักการคือเราจะติดตั้งสถานีเหยื่อกำจัดปลวกแล้วเติมเหยื่อทุกๆ 15 วัน ไปจนกว่าปลวกจะตายและถ้า 60 วันแล้วปลวกยังไม่ตายเราก็ต้องเติมไปอีกทุกๆ 15 วันไปจนกว่าปลวกจะตายเพราะเราไม่รู้ว่ารังปลวกเล็กใหญ่ขนาดไหน ซึ่งถ้ารังปลวกไม่ใหญ่มากปลวกจะตายใน 60 วันเราจะเติมเหยื่อทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ( รวมครั้งแรกที่ติดตั้ง )  ถ้าเราเปิดเร็วกว่า 15 วัน เราอาจจะต้องเปลืองเหยื่อและเติมเหลือหลายครั้งกว่าจะถึง 60 วัน  ซึ่งโดยการกำจัดปลวกด้วยเหยื่อนั้นจะเน้นเวลาเป็นสำคัญเพราะกระบวนการลอกคราบของปลวกเป็นเรื่องของเวลาไม่ใช่จำนวนครั้ง ดังนั้นต่อให้เราใส่เหยื่อหลายครั้งแต่ระยะเวลายังไม่ถึง 60-90 วันปลวกก็ยังไม่ตายอยู่ดี การกำจัดที่จะได้ผลดีจึงต้องสอดคล้องกันทั้งเรื่องของเวลาและปริมาณเหยื่อที่ใส่เข้าไปให้ปลวกกิน

  รอบ ที่ 1 การติดตั้งเหยื่อปลวก ในการ

  ภาพ การเข้าตรวจเช็ค 15 วัน แรก รอบที่ 2 ในการติดเหยื่อกำจัดปลวก ปลวกกินเหยื่อ 100 % ในรอบแรก 

  ภาพการติดตามผลรอบที่ 3 ในการติดตั้งเหยื่อ จะเห็นว่าตอนนี้มีแค่ปลวกทหารที่เดินอยู่รอบๆ ชี่งปลวกทหารไม่สามารถกินอาหารได้เอง ต้องรอให้ปลวกงาน นำอาหารมาป้อนให้กิน รอวันอดอาหารตายรอดูผลอีก 15 วัน ครบ ทั้งหมด การติดตั้ง 30 วัน

  ภาพการติดตามผลรอบที่ 4 ในการเติมเหยื่อ เราจะเห็นซากของปลวกที่เริ่มตาย รอบนี้ภายใน 45 วัน เราจะเห็นว่า มีปลวกตายแล้ว จะมีแมลงชนิดหนึ่งที่กินซากตัวปลวก เต็มไปหมด

  จะรู้ได้อย่างไรว่าปลวกเริ่มตาย

  สัญญาณที่บอกว่าปลวกกำลังจะตายคือต้องมีการกินเหยื่อเข้าไปในปริมาณพอสมควรและระยะเวลาผ่านไปประมาณ 30-50 วันแล้วเราเริ่มพบว่ากำลังการกินของปลวกนั้นลดลงนั้นคือสัญญาณแรกที่บอกเราว่าปลวกงานของรังนี้เริ่มล้มตายลงไปแล้ว  จากนั้นเราจะเริ่มพบปลวกทหารในกล่องสถานีโดยการพบปลวกทหารในกล่องสถานีที่เป็นสัญญาณที่ดีนั้นจะต้องมีเงื่อนไขคือเหยื่อในสถานีจะต้องเหลือเพราะถ้าเหยื่อหมดเกลี้ยงแต่เราพบปลวกทหารในสถานีนั้นยังเป็นเรื่องปกติเพราะเหยื่อที่เหลือหมายถึงปลวกงานยังไม่ตายยังมีกำลังการกินที่ดีอยู่เราจะต้องเติมเหยื่อเข้าไปอีก  สัญญาณต่อมาคือเราต้องพบปลวกทหารในช่วงปลายของระยะเวลาการกำจัด ถ้าเราอิงที่ 60 วัน เราอาจพบปลวกทหารในช่วงเวลา 45 วัน ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอน แต่ถ้าแค่ 15 วันแรกแล้วเราพบปลวกทหารนั่นไม่ได้หมายความว่ามันเริ่มตายนะครับเพราะคือเหตุการณ์ปกติ เนื่องจากปลวกทหารเราสามารถพบได้ตั้งแต่วันแรกที่เราติดตั้งสถานีนั่นเอง

 • กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ บริษัท ทีพี บักส์ แอนด์ ซีซีทีวี จำกัด


  ติดต่อเรา

  สำนักงาน :033148833

  สายด่วน ตลอด 24 ชม. 0925285833 - 0624315833 
  
  พร้อมให้ผู้เชียวชาญ ฉะเพราะด้านกำจัดแมลง และทีมงานมืออาชีพ มากว่า 10 ปี 
  มีนักวิชาการให้คำแนะนำลูกค้า ปรึกษาฟรี สำรวจหน้างานฟรี
  แก้ไขปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง 
  บริการกำจัดปลวกกำจัดมด มด หนู แมลงสาบ เห็บมัด แมลงรบกวนทุกชนิด 
  บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำหน่ายกล้องวงจรปิด ซ่อมกล้องวงจรปิด
  บริษัท ให้บริการ กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดแมลงบิน กำจัดจิ้งจก กำจัดยุง กำจัดหนู ป้องกันงู กำจัดปลวก และรับติดตั้งกล้องวงจรปิด
  บริการกำจัดปลวกชลบุรี  บริการกำจัดปลวกระยอง บริการกำจัดปลวกจันทบุรี บริการกำจัดปลวกตราด
  บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบในบ้าน หรือพี้นที่ โรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน 
  ส่วนบ้านสร้างใหม่ หรือพื้นที่กำลังก่อสร้าง จะเป็นการวางท่อป้องกันปลวกและสัตว์พาหะ ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ภายในและรอบบ้าน

  สถานีปลวกในดิน คือ สถานีในดิน  เป็นสถานีล่อเหยื่อที่ฝังลงในดินรอบ ๆ ตัวอาคารหรือตัวบ้าน โดยจะเว้นระยะห่างกันประมาณ 3-4 เมตร แต่ก่อนจะวางสถานี  ลงหลุมที่เราขุดไว้ เราจะโรยตัวดึงดูดปลวก ชึ่งเป็นไม้ กับสารดึงดูดปลวกลงบริเวณก้นหลุม เพื่อเป็นการล่อให้ปลวกเข้ามา จากนั้นก็จะวางสถานี  ภายในสถานี

   

  การติดตั้งสถานีดินเพื่อป้องกันปลวก หรือดึงดูดปลวกที่อยู่ในบ้านเราออกจากบ้านเข้าในสถานีดิน แล้วใช้วิธีกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ ในระยะ 3-4 เมตรเข้ามาติดกับสถานีดินสถานีกำจัดปลวกชนิดฝังดิน เป็นการดักจับปลวกรอบๆอาคารของท่านและเป็นมอนิเตอร์ให้ทราบว่ารอบๆบ้านของท่านมีปลวกอยู่หรือไม่อย่างไร ฉนั้น การวางสถานีรอบๆบ้านจึงเป็นการเฝ้าระวังปลวกเชิงรุก คือเมื่อพบปลวกเข้ามากินไม้ในสถานี เราก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกให้ปลวกนำกลับไปรังทันทีปลวกยังตายยกรัง สถานีปลวกจึงเป็นทั้งการป้องกันและกำจัด เพื่อล่อให้ปลวกเข้ามาแล้วใช้เหยื่อ namesis เพื่อกำจัดปลวก
  ระยะปลวกตาย ในการใช้เหยื่อ namesis

 • งานป้องกันปลวก

  งานป้องกัน ปลวก มด หนูแมลงสาบที่จะเข้าบ้านเรา โดยการอัดน้ำยาเข้าท่อภายในบ้าน

  การฉีดน้ำยาเข้าท่อภายในบ้านอาจเป็นอันตรายและอาจจะทำให้ระบบประปาเสียหายได้ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงความพยายามในการเปลี่ยนแปลงระบบประปาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นมืออาชีพ หากคุณประสบปัญหากับท่อ ขอแนะนำให้ติดต่อช่างประปาที่มีใบอนุญาตซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม ความปลอดภัยควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเสมอเมื่อต้องรับมือกับเรื่องระบบประปาหากเจาะเจอท่อ

  อัดน้ำยาเข้าท่อป้องกันปลวกภายในบ้าน     

  วางท่อป้องกันปลวก

  การทำสถานีดิน รอบบ้าน ป้องกันปลวกตามแนวบ้าน

  กำจัดด้วยระบบเหยื่อได้ผล 100 % และยั่งยืน

  ระบบเจาะอัดเคมีป้องกันปลวก

 • ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดปลวก-แมลง

  ติดต่อเรา

  สำนักงาน :033148833

  สายด่วน ตลอด 24 ชม. 0925285833 - 0624315833 

  บริษัท ให้บริการ กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดแมลงบิน กำจัดจิ้งจก กำจัดยุง กำจัดหนู ป้องกันงู กำจัดปลวก และรับติดตั้งกล้องวงจรปิด บริการกำจัดปลวกชลบุรี  บริการกำจัดปลวกระยอง บริการกำจัดปลวกจันทบุรี บริการกำจัดปลวกตราด บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบในบ้าน หรือพี้นที่ โรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน ส่วนบ้านสร้างใหม่ หรือพื้นที่กำลังก่อสร้าง จะเป็นการวางท่อป้องกันปลวกและสัตว์พาหะ ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ภายในและรอบบ้าน

 • pest control กำจัดแมลง

  คือการกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ การกำจัดทุกอย่างเกียวกับสัตว์พาหะทุกชนิด มีหลักการทำงานของบริษัท ทีพี บักส์ แอนด์ ซีซีทีวี จำกัด ตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

  การกำจัดปลวก เริ่ม ตั้งแต่บ้านสร้างใหม่ เป็นระบบวางท่อ ใต้บ้าน ต้องวางแผนก่อนในตอนสร้างบ้าน เนื่อจากต้องมีซ่องเซอร์วิสให้ มีที่ส่งน้ำยาเข้าในไต้บ้าน ไม่อย่างนั้น ในอนาคตอาจจะต้องเจาะบ้าน เพื่อส่งน้ำยา เคมีเข้าไต้บ้าน
  หากเป็นบ้านที่ สร้างเสร็จแล้ว ยังไม่มีปลวกขึ้น แต่ยังไม่ได้วางท่อเพื่อส่งเคมีให้ใช้ การเจาะปักอัดน้ำยา เพื่อให้น้ำยาเข้าทั่วถึงจึงจำเป็นต้องเจาะ ให้น้ำยาที่ส่งลงไปในดินให้อยู่ในระหว่างคานหรือซ่องที่ สามารถกระจายน้ำยา ลงไปในดินได้สะดวก
  ในกรณี ที่บ้านเจอปลวกแล้ว อันนี้ค่อนข้างเรื่องใหญ่ เนื่องจากการกำจัดต้องใช้ผู้เชียวชาญ ด้านกำจัดปลวก
  1. ต้องวิเคราะห์ ทางเดินปลวก
  2. ต้องจำแนกชนิดของปลวกให้ได้ก่อนว่าเป็นชนิดไหน
  3. ต้องบอกได้ว่าปลวกแต่ละชนิดกำจัดไม่เหมือนกัน
  4. การเข้าบริการ สำคัญอย่างมาก ในการกำจัดปลวก
  5. การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ต้องมีนักวิชาการให้คำแนะนำ
  6. ต้องมีการวัต และประเมินผลทุกรอบในการเข้าทำบริการ จะได้รู้ระยะการตายของปลวก
  7. หลังจากปลวกตายแล้วต้องมีการอัดนำยา หรือสารเคมี เพื่อให้ปลวกรังใหม่ไม่สามรถเข้ามาทดแทนปลวกรังเก่าได้

  การกำจัดมด

  การกำจัดหนู

  การกำจัดแมลงสาบ

  การกำจัดยุง แมลงบิน

  กำจัดสัตว์พาหะ และแมลงลำคาญ

 • กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ

  กำจัดและป้องกันปลวก ระบบไฮบริต (เหยื่อ+เคมี)
  หลักการทำงานพนักงานจะทำการตรวจเชีคหรือหาทางเดินปลวก เมื่อพบตัวปลวกจะทำการติดตั้งสถานีล่อเหยื่อ เพื่อให้ปลวกเข้ากินและตายยกรัง 100% เหยื่อล่อมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ ไม่มีกลิ่นการติดตั้งสถานี จะติดตั้ง 2-1จุด เข้ตรวจเช็ค ทุก 15-20 วันรอบเข้าตรวจเช็คพนักงานจะเข้าเติมเหยื่อเพื่อให้ต่อเนื่องของระบบจะทำการเจาะอัดเคมีลงพื้นดินเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามาทำลายบั้นพักอาสัยได้อีก ขั้นตอนการเจาะอัดเคมีมีดังนี้พนักงานกำหนดจุดเพื่อเจาะพื้นทำการอัดเคมี เจาะทุกเสาของตัวบ้นพักอาศัยและทำการอัดเคมีลงพื้น เป็นการป้องกันปัญหาการเข้าทำลายของปลวกทุกจุดของบ้นพักอาศัย
  1.ใช้สว่านไฟฟ้เจาะพื้นอาคารทั้งภายในและภายนอก ขนาดของจุดที่เจาะ ประมาณ 1 เซนติเมตร โดยเจาะให้ผ่านคอนกรีตตามเสาของตัวบ้น และจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้นเพื่อป้องกัน
  2.ดำเนินการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน โดยใช้สารเคมีที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5-7 ลิตร/จุด โดยใช้เครื่องขัดที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งกำลังแรงดันของเครื่อง ประมาณ 25-30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
  3.หลักจากทำการบริการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอุดทุกขุดที่เจา ะ โดยใช้วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นมากที่สุด
  4.ฉีดพ่นสเปรย์เคมีรอบตัวบ้น พื้นไม้ เป็นตั้นใช้สารเคมีไบรทริน 50 ที่ซี (Bitrin 50 TC)อัตราส่วน สาคเคมี 1 ลิตร /น้ำ 200 ลิตรคุณสมบัติ ของสารเคมี ไบรทริน 50 ที่ซี(Bitin 50 TC)
  -ให้ผลควบคุมได้ 100% – สามารถออกฤทธิ์ป้องกันปลวกได้ยาวนาน
  – สารเคมีที่ใช้มีอย. และMSDS
  – สารออกฤทธิ์ : ไบเฟนทริน 5% – กลุ่มสาร : ไพริทรอยด์สังเคราะห์
  หมายเหตุ

  รับประกัน 1ปี3เดือนแรกเข้าเซอร์วิสตรวจเช็คเติมเหยื่อ 15-20วันหลักจากปลวกตายเจาะอัดเคมี เข้าเซอร์วิสทุกๆ2เดือน รับแก้ปัญหาระหว่างเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 • งานวางท่อป้องกันปลวก

  PIPE & SOILTREATMENT
  มาตรฐานการทำงาน ใช้ท่อ  PN 10 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเท่ากับ  4 หุนและความหนาของท่อเท่ากับ 2.0 มิล วางท่อ ตามแนวคานชั้นล่างท่อที่วางจะต้องขนานติดด้านในรอบตัวอาคารให้ลงลึกจากคานด้านบนประมาณ 15-30 เซนติเมตร ปรับระดับของหัวปล่อยน้ำยาให้คว่ำลงหรือประมาณ 45 องศา จากพื้นดิน โดยความยาวของท่อ (PIPE) จะเท่ากับ 20-25 เมตร ต่อ 1 หัวอัดสารเคมี หลักจากวางท่อเสร็จจะดำเนินการอัดและพ่นสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร ( soil treatment system) เพื่อการป้องกันสำเร็จ และกำจัดปลวกใต้ดิน ที่มีประสิทธิภาพ ก่อนการเทพื้นบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อยเก็บหัวท่อยึดติดกับตัวบ้านสารเคมีไบทริน 50 ทีซี (Bitrin 50 TC) อัตราส่วน เคมี 1 ลิตรผสมน้ำ200ลิตร พื้นที่1ตารางเมตรใช้เคมีผสมเสร็จเรียบร้อย 5-7 ลิตรพื้นที่ของตัวบ้านพัก ใช้เคมี 2-3 ลิตร ผสมน้ำ 400-600 ลิตร

  หมายเหตุ

  – ฉีดพรมดิน ตอนที่นำดินเข้า 1 ครั้ง
  – หลังจากวางท่อเสร็จเรียบร้อย อัดเคมีเข้าท่อ ทุกๆปี ปีละ 1 ครั้ง
  คุณสมบัติ ของสารเคมี ไบรทริน 50 ทีซี
  – ให้ผลควบคุมได้ 100% – สามารถออกฤทธิ์ป้องกันปลวกได้ยาวนาน
  – สารเคมีที่ใช้มีอย. และ MSDS
  – ท่อที่ใช้ในการวาง มีมาตราฐาน มอก.